Site Loader

Czy neurodydaktyka jest alternatywą dla tradycyjnych metod nauczania?

Twórcą pojęcia, neurodydaktyki, które pojawiło się w latach 80. ubiegłego wieku jest niemiecki matematyk Gerhard Preiß. Termin neurodydaktyka (ang. educational neuroscience, MBE – mind, brain and education, brain friendly learning) oznacza dziedzinę nauki, która stawia sobie za cel zbadanie optymalnego procesu nauczania i uczenia się z perspektywy pracy mózgu. Neurodydaktyka ma na celu przeorganizowanie procesu dydaktycznego, w taki sposób, aby był on zgodny z naturalnymi możliwościami pracy ludzkiego mózgu. Nauka, która jest zgodna z procesami mózgu to nauka dobrowolna, nie nastawiona na zdobywanie najlepszych ocen, aktywna (poprzez uczestniczenie, działanie, doświadczenie), a także nauka angażująca wszystkie zmysły ucznia. Jeżeli jednak założymy, że to od nauczyciela zależy metoda prowadzenia zajęć należałoby zadać pytanie na czym polega w takim razie nauka przyjazna mózgowi i jak zorganizować zajęcia, aby uczniowie chcieli się uczyć i dużo zapamiętywali? Po pierwsze należałoby prześledzić i zrozumieć procesy biologiczne zachodzące w ludzkim mózgu, a następnie zastosować kilka zasad:

1) należy unikać działań hamujących procesy uczenia się (stosowanie metod aktywizacyjnych uczniów),
2) nowe, zdobyte przez ucznia informacje zostaną trwalej zapisane w strukturach mózgu, jeżeli zostaną połączone z innymi, wcześniej zapisanymi w ich pamięci,
3) mózg działa na podstawie skrajnie subiektywnych kryteriów, które włączają się w sytuacji, gdy z punktu widzenia ucznia uznają dane zagadnienie za potrzebne lub interesujące,
4) uczniom podczas lekcji należy dostarczyć przede wszystkim odpowiedniej ilości przykładów, na podstawie których będą mogli odkrywać rządzące nimi reguły,
5) pamięć to nie worek bez dna.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humanitas w zakresie neurodydaktyki. Szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów posiadających zarówno wysokie kompetencje merytoryczne, jak i praktyczne.

Poniżej możecie się Państwo zapoznać również z referencjami otrzymanymi z jednej ze szkół, dla której organizowaliśmy szkolenie dla Rady Pedagogicznej pn.: „Mnemotechniki i możliwości pamięciowe mózgu – wstęp do neurodydaktyki”.

Autor wpisu: Magdalena Sobas