OBSZARY W JAKICH PROWADZIMY KURSY ODN:

Szkolenia z obszaru prawa oświaty i rozwoju zawodowego nauczyciela

Szkolenia z zakresu komunikacji i rozwoju osobistego nauczycieli

Szkolenia w obszarze praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkolenia w obszarze pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rozwój kompetencji pedagogicznych

Kreatywne sposoby pracy nauczyciela

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli to miejsce, w którym dbamy o rozwój Państwa wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Nasz zespół ekspertów składa się z doświadczonych pedagogów, psychologów, pracowników oświaty oraz specjalistów, posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie. dzięki czemu otrzymają Państwo aktualną wiedzę i praktyczne narzędzia, które można natychmiast zastosować w codziennej pracy. Poszczególne programy edukacyjne zostały przypisane do sześciu segmentów tematycznych, w których są realizowane. Prezentowane przez nas w opisach korzyści wynikające z udziału w szkoleniu są rzeczywiste i pozwolą nauczycielom skuteczniej realizować cele edukacyjne. Prowadzimy je w profesjonalnej i interaktywnej formie, uwzględniając różne style uczenia się uczestników. Ponadto uczestnicy mają możliwość zapoznania się z pomocami naukowymi i nowoczesnym asortymentem pedagogicznym, które mogą znacznie ułatwić codzienną pracę np. sprzętem VR, AR. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Naukowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Oferta ODN Akademii Humanitas jest elastyczna i dostosowywana do indywidualnych potrzeb placówek edukacyjnych. Realizujemy szkolenia na podstawie indywidualnego zlecenia placówki, uwzględniając merytoryczne oraz organizacyjne założenia. W celu zamówienia szkolenia prosimy o kontakt na adres: szkolenia@humanitas.edu.pl.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do skorzystania z naszej oferty szkoleń, która stanowi doskonałą okazję do zdobycia nowych umiejętności oraz podniesienia poziomu pracy pedagogicznej. Gwarantujemy, że nasze szkolenia okażą się inspirujące, efektywne a przede wszystkim przydatne w Państwa codziennej pracy.