Site Loader

Kadra dydaktyczna, z którą współpracuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas to wysokiej klasy specjaliści – wykładowcy i trenerzy – profesjonaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy niejednokrotnie współpracowali z organem prowadzącym ODN – Wyższą Szkołą Humanitas. Osoby te posiadają wiedzę merytoryczną, bogate doświadczenie zawodowe w pracy z uczniami, doświadczenie w zakresie prowadzenia i realizacji szkoleń, a także szeroki wachlarz kompetencji i umiejętności dydaktycznych. Wśród współpracujących z nami trenerami są m. in. pedagodzy, pedagodzy specjalni, socjolodzy, fizjoterapeuci, pracownicy oświaty, psychologowie, prawnicy, doświadczeni menedżerowie, praktycy życia gospodarczego, a także specjaliści ds. promocji i reklamy. Nasi Trenerzy dbając o wszechstronny rozwój uczestników szkoleń i warsztatów nieustannie podwyższają swoje kompetencje zawodowe, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i oczekiwania.

mgr Ewa Baranowska-Jojko – Absolwentka studiów pedagogicznych i studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych z zakresu sztuki i arteterapii. Coach.  Specjalizuje się w arteterapii rozwojowej wspomagającej zasoby osobiste u dzieci. Ekspert zewnętrzny z zakresu wykorzystania elementów arteterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej dla nauczycieli w ramach projektu Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu, Urząd Miasta Sosnowiec. Autorka publikacji i książek: “Arteterapia dla dzieci. Propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi”, “Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii”. Jest pomysłodawczynią i współautorką książki dla dzieci Rozwojowe wzgórze. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii.

mgr Aleksandra Domagała – Niemiec – Dyplomowany trener zdolności poznawczych i twórczego myślenia, posiada tytuł magistra z zakresu biologii oraz filologii angielskiej. Specjalizacja skupia się na prowadzeniu metodycznych szkoleń dla nauczycieli oraz interaktywnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Za główny cel pracy przyjęła rozwijanie kreatywnego i efektywnego nauczania, aby wprowadzić innowacyjne podejście do procesu edukacyjnego.

mgr Anna Dudek Oligofrenopedagog oraz nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu. Terapeuta dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, dogoterapeuta, terapeuta i diagnosta SI w przedszkolu i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od roku 2018 rozpoczęłam współpracę z Akademią Humanitas w ramach opracowania i wdrożenia maty edukacyjnej dla uczniów z spektrum autyzmu oraz w ramach szkoleń nauczycieli w zakresie tematyki pracy edukacyjno-terapeutycznej dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

mgr Krzysztof Kalinowski – Trener i propagator wykorzystania TIK w edukacji i zarządzaniu szkołą. Dyrektor Szkoły Podstawowej. Czynny nauczyciel przedmiotów informatycznych w szkole podstawowej i technikum. Staż pracy w zawodzie nauczyciela – 33 lata. Posiada duże doświadczenie w pracy z nauczycielami (ponad 800 godzin przeprowadzonych szkoleń nauczycieli związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną w edukacji). Udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz w ramach szkoleń ośrodków doskonalenia nauczycieli.

dr Danuta Morańska – Pedagog mediów, dydaktyk. Specjalistka w zakresie nowoczesnej edukacji. Inicjatorka Seminariów Twórczych Nauczycieli i sieci współpracy nauczycieli Forum Twórczych Nauczycieli. Organizatorka konferencji Edukacja 4.0 Dokąd zmierzamy? Członkini Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członkini Stowarzyszenia e‑Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Certyfikowany e-Nauczyciel SEA. Ekspertka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i Sieci Edukacji Cyfrowej KOMETA. Dwukrotna laureatka „Listy 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych”.

mgr Klaudia Skonieczna – trener, coach, edukator, wykładowca akademicki, przedsiębiorca. Instruktor jogi śmiechu. Absolwentka kursów Szkoła Trenera biznesu Grupy SET, szkoła Coachingu Grupy SET, Psychologia dla coachów wszechnicy UJ. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w biznesie w branży IT. Od siedmiu lat prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Jest trenerem biznesu oraz edukatorem działającym w obszarze projektów finansowanych ze środków EFS. Współpracuje z uczelniami. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu Techniki radzenia sobie ze stresem. Pracuje metodami niekonwencjonalnymi, jak drama oraz joga śmiechu, coaching metodą „Clean language”.

mgr Stefan Szulc – Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Filologię Polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Nauczyciel akademicki, aktor i certyfikowany trener  II stopnia. Ma 22-letnie doświadczenie pracy na zawodowej scenie (obecnie związany z Teatrem Dormana w Będzinie). Lektor w filmach branżowych i dokumentalnych, oraz w audycjach literackich Polskiego Radia Zachód. Autor, publikacji naukowych z dziedziny literaturoznawstwa, sztuk teatralnych i tekstów piosenek. Współautor podręcznika projektowego „Eduk@tor Kultury”. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z Emisji głosu w Akademii Humanitas w Sosnowcu.

mgr Maria Utracka – Ekspert, edukator i trener. Praktyk w realizacji pragmatyki zadań zarządczych w oświacie z pozycji jednostek samorządu terytorialnego, organu nadzoru pedagogicznego i podmiotów prowadzących niepubliczną oświatę oraz inicjujących i wdrażających instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka ogólnokrajowych programów dot. zarządzania oświatą oraz opieki  instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat trzech. Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z jednostkami samorządu lokalnego, uczelniami wyższymi, jednostkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową, instytucjonalnymi formami opieki nad dziećmi  w wieku do lat trzech oraz optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych

dr Aleksander Wolski – Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, profesor akademicki, długoletni wykładowca (w kraju i zagranicą), promotor i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Od 2021 profesor Akademii Górnośląskiej. Autor artykułów z zakresu socjologii (głównie mezostruktur społecznych, społeczności lokalnych, zastosowania komunikacji społecznej i konsultacji społecznych). W obszarze działalności akademickiej zajmował stanowiska: kierownika ośrodka zamiejscowego, pełnomocnika dziekana, pełnomocnika rektora, aktualnie dziekana. Prócz obszaru akademickiego zaangażowany w pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu, analizy społeczne dla przemysłu energetycznego i wydobywczego. Długoletni praktyk z zakresu rozwoju osobistego. W charakterze eksperta wielokrotny uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych. Od 2016 roku współpracuje z władzami samorządowymi Śląska, Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (aktualnie Ministerstwa Infrastruktury) w kwestii rewitalizacji Odrzańskiego Szlaku Wodnego. Od września 2017 roku powołany w skład zespołu doradczego ds. rozwoju żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Od grudnia 2017 powołany do Grupy roboczej ds. rozwoju lokalnego i regionalnego oraz spraw społecznych Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych (komisja ekspercka). Od maja 2018 roku uczestniczę w pracach Zespołu ds. Żeglugi Śródlądowej na Odrze przy Wojewodzie Dolnośląskim. Z dniem 16 czerwca 2020 r. powołany na członka Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji na lata 2020-2024.

mgr Izabela Zamirska-Rąpała – Jestem trenerem od ponad 15 lat. Łączę swoją pracę z pasją. Prowadzę warsztaty, szkolenia, wykłady. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, bywam mentorem, tutorem, wykładowcą akademickim, coachem i terapeutą. Przeszłam wiele zawodowych dróg, które mnie zaprowadziły do tej jednej, odnoszę wrażenie wreszcie właściwej. Pracę trenera traktuje jako rozwój zarówno własny, jak i uczestników moich szkoleń. Od ponad 27 lat związana jestem z oświatą, od ponad 15 lat prowadzę własny, prywatny gabinet psychoterapeutyczny, przez kilkanaście lat byłam kuratorem sądowym, mam bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, jestem pedagogiem, psychoterapeutą, coachem, a przede wszystkim szkoleniowcem .Od dwóch lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gdzie zajmuję się głownie pracą terapeutyczną. Na przestrzeni lat z powodzeniem realizowałam szkolenia dotyczące rozwoju osobistego i kształtowania kwalifikacji zawodowych  czy coachingu, także w oparciu o duże projekty unijne.

 

 

Autor wpisu: Ewelina Kaleta

Dodaj komentarz