Site Loader
Z radością, dumą i ze wzruszeniem ogłaszamy, że Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oficjalnie zmienia swoją nazwę na Akademia Humanitas!
To niezwykle ważny moment dla naszej społeczności akademickiej, który wpisuje się w historię rozwoju Uczelni.
 • Dziękujemy Ministrowi Edukacji i Nauki za symboliczne uhonorowanie naszej ponad
  26-letniej działalności naukowej oraz ogromnego wkładu w nowoczesne kształcenie studentów i słuchaczy studium doktorskiego.  To właśnie Ministerstwo udzieliło zgody na zmianę nazwy, co jest wyrazem uznania dla naszego wysiłku i zaangażowania.
 • Pragniemy zaznaczyć, że termin „akademia” jest prawnie zastrzeżony i może być używany tylko przez uczelnie spełniające wysokie wymagania ustawowe, w tym posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
 • Nadanie statusu Akademii było możliwe dzięki doskonałym wynikom ewaluacji naszej działalności naukowej, przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • W lutym 2023 roku otrzymaliśmy oficjalne uprawnienia do nadawania stopnia doktora
  i doktora habilitowanego w obszarach „nauki prawne” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”.
 • Będziemy kontynuować naszą misję pod nową nazwą – Akademia Humanitas! Ten krok
  w przyszłość umocni naszą pozycję lidera w dziedzinie edukacji i nauki.
Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli Uczelni w dotychczasowej drodze. Jednocześnie zabieramy Was w dalszą podróż pod szyldem Akademii Humanitas❗

—————————————————————————————————————————————————

Założycielem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas” jest Wyższa Szkoła Humanitas
z siedzibą w Sosnowcu.

Uczelnia powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Jej założycielem jest Aleksander Dudek, pełniący funkcję Kanclerza Uczelni.

Wyższa Szkoła Humanitas to 25 lat tradycji kształcenia sięgającej roku 1990. WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. Wraz z decyzją zezwalającą na utworzenie Wyższej Szkoły Humanitas (wówczas WSZiM), Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał zgodę na prowadzenie przez nią studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie
i marketing.

Dynamiczny rozwój uczelni pozwolił stopniowo rozszerzać jej ofertę edukacyjną – dziś Wyższa Szkoła Humanitas to m. in.:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas został założony przez Wyższą Szkołę Humanitas
i stanowi uzupełnienie działań edukacyjnych na rzecz środowiska oświatowego prowadzonych przez Uczelnię. Pierwszą akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy w 2018 roku. Głównym celem działalności Ośrodka jest przekazywanie nauczycielom najbardziej aktualnej wiedzy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu w edukację ducha nowoczesności.

ODN „Humanitas” dysponuje gronem specjalistów łączących wiedzę merytoryczną
z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

Szkolenia, warsztaty i konferencje proponowane przez ODN są spotkaniami na najwyższym poziomie merytorycznym i organizatorskim. Stanowią możliwość pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń, a także zdobycia nowych umiejętności praktycznych przydatnych w codziennej pracy pedagoga, nauczyciela. Podążając z duchem czasu ODN kształci nauczycieli nie tylko
w zakresie kompetencji podstawowych, ale również w odniesieniu do stosowania nowoczesnych technologii w placówkach oświatowych.

Szkolenia, warsztaty czy seminaria organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas” mają postać zajęć praktycznych uzupełnianych wiedzą teoretyczną przekazywaną przez prowadzącego.

Autor wpisu: Ewelina Kaleta

Dodaj komentarz