Zapraszamy na szkolenia Trening Umiejętności Społecznych  – perspektywa teoretyczna i praktyczna:

 • dla dzieci i młodzieży
 • dla osób dorosłych

Czas trwania każdego ze szkoleń: 2 x 5 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy niezbędnych do rozwijania umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Szkolenie ma na celu wyposażyć nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów w praktyczne metody pracy z dziećmi, młodzież i osobami dorosłymi, które pomogą im lepiej radzić sobie w relacjach, rozwijać empatię, budować zdrową samoocenę i rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny.

Efekty i korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość: Zrozumienia znaczenia umiejętności społecznych

 1. Nabycia umiejętności prowadzenia skutecznych zajęć praktycznych w zakresie treningu umiejętności społecznych
 2. Doskonalenia własnych umiejętności interpersonalnych
 3. Wspierania rozwoju empatii, asertywności i rozwiązywania konfliktów
 4. Skutecznego komunikowania się

Korzyścią z ukończenia tego szkolenia jest zwiększenie skuteczności pracy, poprawa atmosfery w szkole oraz pomoc w kształtowaniu zdrowych relacji społecznych.

Program szkolenia: Szkolenie obejmuje 2 dni (2 x 5 godzin) i zawiera następujące zagadnienia:

 • Trening umiejętności społecznych – założenia metodyczne
 • Diagnoza trudności społecznych
 • Trudne sytuacje – metody behawioralne
 • Projektowanie programu treningu umiejętności społecznych
 • Ćwiczenia rozwijające empatię i asertywność
 • Budowanie zdrowej samooceny u uczniów
 • Rozwiazywanie konfliktów i komunikacja interpersonalna
 • Praktyczne metody pracy z grupą w zakresie treningu umiejętności społecznych
 • Projektowanie scenariuszy TUS – warsztat
 • Komunikacja z rodzicami i współpraca z innymi specjalistami.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do różnych grup zawodowych, w tym:

 • Nauczycieli szkół podstawowych i średnich
 • Pedagogów szkolnych
 • Psychologów szkolnych
 • Pracowników ośrodków pomocy społecznej
 • Specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą
 • Wszystkich osób chcących zdobyć widzę z tego zakresu

PROCES REJESTRACJI:
1.Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń otwartych organizowanych przez ODN Humanitas w Sosnowcu TUTAJ
2.Wypełnij formularz zgłoszenia i dokonaj wpłaty zaliczki
3.Po zebraniu minimalnej liczby osób chętnych do udziału w szkoleniu, otrzymasz maila potwierdzającego realizację szkolenia.

Uczestnicy szkolenia, którzy są nauczycielami otrzymają Zaświadczenie ODN Humanitas wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – §23 ust. 2 (Dz. U. poz. 1045)*

Pozostali uczestnicy otrzymają Zaświadczenie uczestnictwa Akademii Humanitas

Koszt jednego szkolenia:
Odpłatność standardowa za udział w szkoleniu: 430zł/osobę
Odpłatność dla studentów i absolwentów AH oraz nauczycieli szkół Sieci Współpracy Edukacyjnej: 299zł/osobę
Zaliczka w wysokości: 100zł płatna na konto ODN Humanitas 90 1050 1360 1000 0090 8194 3848

Zapraszamy do zakładki aktualne szkolenia!