Site Loader

Czy wykorzystanie technologii i nowoczesnych metod nauczania to przyszłość dla polskiej szkoły?

Stosowanie i wdrażanie innowacyjnych technik i metod nauczania może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy nauczyciel pozna dobre praktyki stosowane i zweryfikowane poprzez doświadczenie w innych szkołach, a także gdy uczestniczy w szkoleniach poszerzających jego wiedzę i znajomość stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Skuteczna i nowoczesna edukacja to edukacja oparta na postępie technologicznym, to edukacja, dla której telefon komórkowy ucznia nie stanowi już zagrożenia w skupieniu jego uwagi, ale jest środkiem służącym do realizacji celów poprzez jego odpowiednie wykorzystanie podczas zajęć szkolnych. Nowoczesne technologie dają współczesnemu nauczycielowi nieograniczone możliwości aktywizacji uczniów. Wiele szkół wyposażonych jest m.in. w tablice interaktywne, czy maty edukacyjne umożliwiające urozmaicenie każdych zajęć. Jednakże nauczyciel może podczas lekcji wykorzystywać również klocki lego, aby nauczyć uczniów podstaw matematyki czy programowania, a także tworzyć kursy e-learningowe, dzięki którym uczniowie będą mogli poszerzać swoje horyzonty.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humanitas w zakresie nowoczesnej edukacji, a także do zapoznania się z działalnością Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas, z którym ODN ściśle współpracuje.

Autor wpisu: Magdalena Sobas