Aktualne szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych – warsztat praktyczny

Czas trwania: 2 x 5 h

6.06.2023 i 13.06.2023

 

CEL EDUKACYJNY
Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.
Forma szkolenia pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi zasadami organizacji zajęć TUS oraz umożliwia praktyczne przećwiczenie umiejętności.

RAMOWY PROGRAM
Część wprowadzająca
• TUS – podstawowe założenia metodyczne, diagnoza i dobór grupy
• Rozwój umiejętności społecznych
• Rozwój społeczny w spektrum autyzmu
• Zachowania trudne – sposoby reagowania
Część praktyczna
• Prezentacja przykładowych scenariuszy i ćwiczeń
• Metoda punktowa – behawioralne podstawy wzmacniania zachowań
• Warsztat – praktyczne ćwiczenia grupowe

EFEKTY
Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik:
• Nabędzie wiedzę z zakresu organizacji zajęć TUS
• Zdobędzie umiejętności prowadzenia zajęć, dostosowania programu i reagowania w stosunku do grupy
• Zdobędzie wiedzę z zakresu projektowania i wykorzystania ćwiczeń TUS
• Zapozna się z praktycznymi przykładami scenariuszy i ćwiczeniami TUS

PROWADZĄCY SZKOLENIE
• Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, trener, terapeuta
• Bożena Przypaśniak – pedagog, trener

PROCES REJESTRACJI:
1.Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń otwartych organizowanych przez ODN Humanitas w Sosnowcu TUTAJ
2.Wypełnij formularz zgłoszenia
3.Zaczekaj na wiadomość e-mail od ODN Humanitas
4.Odpłatność za udział w szkoleniu ureguluj zgodnie z informacjami podanymi w mailu jw.
5.Po zebraniu minimalnej liczby osób chętnych do udziału w szkoleniu, otrzymasz maila potwierdzającego realizację szkolenia.
Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie ODN Humanitas wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – §23 ust. 2 (Dz. U. poz. 1045)*

Zapisy zamknięte