Site Loader

Czy warto było wziąć udział w Konferencji Naukowej „Kompetencje Przyszłości. Eksperci Programowania na start”?

4 czerwca 2019 roku w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się Konferencja Naukowa „Kompetencje przyszłości. Eksperci Programowania na start” organizowana przez Instytut Innowacyjnej Edukacji WSH przy współpracy z KISS, Fundacją Media 3.0 oraz Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Podczas poszczególnych paneli moderowanych przez dr Danutę Morańską – Dyrektora Instytutu Innowacyjnej Edukacji oraz Beatę Rutkowską, prelegenci zaprezentowali sposoby korzystania z innowacyjnych metod i środków nauczania, w szczególności w zakresie programowania w klasach I-III szkoły podstawowej. Uczestnicy wydarzenia mieli doskonałą okazję, aby zapoznać się z tzw. „dobrymi praktykami” oraz skorzystać z doświadczenia trenerów i nauczycieli biorących udział w projekcie realizowanym przez WSH pn.: „Eksperci Programowania”. Rozważania dotyczące nowoczesnej edukacji podjęli naukowcy, przedstawiciele instytucji rządowych i pozarządowych oraz praktycy. Konferencja zakończyła się spotkaniami warsztatowymi, podczas których nauczycieli mogli pogłębić swoją wiedzę i poznać kolejne metody innowacyjnej edukacji, jak chociażby programy typu Minecraft, Baltie, Scratch Junior czy grę Scottie Go. Niezwykłym wyróżnieniem było objęcie patronatem honorowym Konferencji przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Śląskiego Kuratora Oświaty, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Sosnowca, a także wiele innych instytucji.

Współpraca z tak znamienitymi podmiotami to gwarant jakości i ciągłego doskonalenia w zakresie kompetencji cyfrowych. Nie spoczywamy na laurach i w dalszym ciągu będziemy uczyć jak uczyć nowocześnie. Zachęcamy do śledzenia działań Instytutu Innowacyjnej Edukacji oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Zatem odpowiedź na pytanie postawione w tytule może być tylko jedna –

ZAWSZE WARTO UCZESTNICZYĆ W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ HUMANITAS!

Z pełną relacją z ww. Konferencji możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas.

Autor wpisu: Magdalena Sobas