Site Loader

Czy Forum Twórczych Nauczycieli już się rozpoczęło?

W dniu 21 maja 2019 r. nauczyciele z placówek oświatowych województwa śląskiego spotkali się na I Seminarium Twórczych Nauczycieli. Spotkanie rozpoczęło cykl siedmiu seminariów realizowanych w ramach projektu Forum Twórczych Nauczycieli, których celem jest promowanie wśród nauczycieli najnowszych badań i teorii naukowych w zakresie nauk kognitywnych, w tym teorii konstruktywistycznej oraz jej implementacji do dydaktyki szkolnej.

Wydarzenie uroczyście otworzył J.M. Rektor Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, który podkreślił aktualność i zasadność podejmowanej problematyki w świetle zmian cywilizacyjnych i potrzeby dostosowania edukacji do wyzwań współczesności.

I Seminarium Twórczych Nauczycieli pod tytułem „Aktywny nauczyciel – aktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie chcieli się uczyć” poprowadziła dr Danuta Morańska, Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji.

 

Kolejne Seminarium Twórczych Nauczycieli odbędzie się 11 czerwca 2019 r. o godz 15.30 w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43. Tematem spotkania będzie ZASTOSOWANIE METOD PROJEKTOWYCH (PROBLEM BASED LERARNING) W EDUKACJI.

Zapraszamy do rejestracji: formularz zgłoszeniowy (kliknij TUTAJ)

Więcej informacji na temat: Seminariów w ramach Forum Twórczych Nauczycieli (kliknij TUTAJ) oraz relacja ze I Seminarium (kliknij TUTAJ)

Patronat Honorowy nad wydarzeniem udzielony został przez:

  • Ministerstwo Cyfryzacji
  • Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • Prezydenta Miasta Sosnowca
  • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
  • Microsoft

Forum Twórczych Nauczycieli – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Autor wpisu: Magdalena Sobas