Site Loader

Czy oceny w szkole są potrzebne?

Zagadnieniem, które pojawia się co jakiś czas w dyskursie na temat systemu szkolnictwa jest celowość, zasadność i rola ocen w procesie kształcenia. Z założenia ocena ma wskazywać zarówno dziecku, jak i jego rodzicom, jaki poziom wiedzy uczeń osiągnął. Jednakże, czy nauczyciele tłumaczą uczniom, zwłaszcza w początkowym etapie nauki na czym polega system oceniania i po co w ogóle w szkołach stosuje się oceny? Czy dzieci uczące się w niższych klasach szkoły podstawowej rozumieją dlaczego są stale oceniani? Niższa ocena może niejednokrotnie może być sprzężona z niższą samooceną dziecka, a nawet może stać się czynnikiem wywołującym kompleksy, w szczególności na tle społeczności szkolnej. W konsekwencji może prowadzić również do utraty motywacji do dalszej pracy i rozwijania przez ucznia wiedzy i umiejętności. Należałoby się również zastanowić nad pobudkami skłaniającymi ucznia do poprawy słabszych ocen. Czy chęć uzyskania wyższej oceny wynika z dążenia ucznia do samorozwoju, czy raczej wpisania się w utarty schemat i podążania ścieżką stanowiącą równię pochyłą w kierunku rywalizacji uczniowskiej, lub zaimponowania wymagającym rodzicom?

Na te i inne pytania możecie Państwo poszukać odpowiedzi w artykule Magdaleny Woźniak pt.: „Dostałem jedynkę, znaczy jestem do niczego”. Jak dzieci rozumieją system oceniania w szkołach?”

Autor wpisu: Magdalena Sobas