Site Loader

Czy warto wziąć udział w bezpłatnych warsztatach na temat dyskryminacji i mowy nienawiści, praw człowieka oraz programów i inicjatyw europejskich?


Stowarzyszenie Semper Avanti we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Humanitas zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Moja Europa”.

UWAGA – REJESTRACJA: trwa od 13 maja 2019 r. do 9 czerwca 2019 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY (kliknij tutaj)

(można zarejestrować się na 1, 2 lub 3 Moduły)

Liczba miejsc ograniczona – dysponujemy jedynie 30 wolnymi miejscami na każde ze szkoleń.

 

Tematyka warsztatów będzie się skupiała wokół trzech modułów:

MODUŁ I – 31.05.2019 – godz. 9:00 – 16:50
Narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej występujących w szkole oraz w Internecie, z uwzględnieniem tematyki antydyskryminacyjnej i równościowej, podstaw prawnych oraz informacji o organizacjach udzielających wsparcia w powyższym zakresie

MODUŁ II – 10.06.2019 – godz. 10:00 – 17:50
Prawa człowieka, w tym prawa podstawowe obywateli UE, edukacja na rzecz zwiększenia świadomości i aktywności obywatelskiej, edukacja o wartościach takich jak godność, wolność, demokracja, równość, samorządność oraz ich poszanowanie

MODUŁ III – 06.06.2019 – godz.10:00 – 17:50
Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży, takie jak: Erasmus+ (adekwatne sektory i akcje w jego ramach), inicjatywa UE Gwarancje dla młodzieży, Europejski Korpus Solidarności, Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, aktualne konkursy UE adresowane do młodzieży

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający odbycie szkoleń wystawiony przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

Zajęcia prowadzą:

Magdalena Lenartowicz

Doktor nauk o polityce. Doświadczona koordynatorka projektów na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, w tym licznych projektów unijnych w ramach programu Erasmus+. Od kilkunastu lat pracuje z młodzieżą w ramach kilku organizacji pozarządowych, przede wszystkim w zakresie edukacji obywatelskiej i europejskiej. Trenerka podczas warsztatów dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i samorządowców.

Marcin Skocz


absolwent studium doktoranckiego na specjalności Stosunki Międzynarodowe,  doświadczony wykładowca, trener i koordynator projektów, pracował m.in w Afganistanie, Turcji, Libii czy na Filipinach. Ukończył kurs pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi UWr. Na Uniwersytecie Wrocławskim wykładał m.in. zarządzanie ryzykiem, stosunki międzynarodowe, zajęcia porównawcze krajów europejskich. Specjalizuje się w tematyce komunikacji międzykulturowej i prawach człowieka, przeprowadził wiele szkoleń międzykulturowych dla uczestników mobilności zagranicznych.

 

Zapraszamy do rejestracji za pomocą FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (kliknij tutaj) oraz do zapoznania się ze szczegółami warsztatów za pomocą załącznika, a także na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas.

 

 

Autor wpisu: Ewelina Kaleta