Site Loader

Czy nauczyciele znają zastosowanie maty edukacyjnej w pracy z uczniami?

Mata edukacyjna stanowi nieocenioną pomoc dydaktyczną, której zastosowanie jest niezwykle szerokie. Nauczyciel może się nią posługiwać podczas pracy w zakresie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej czy diagnozy ewentualnych zaburzeń rozwoju. W dobie szczególnej dbałości o rozwój kompetencji kluczowych uczniów, celem ich adaptacji do błyskawicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, można śmiało stwierdzić, że zajęcia przeprowadzane przy wykorzystaniu maty edukacyjnej, już od najmłodszych lat wspierają rozwój tych kompetencji. Mata ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę: jest narzędziem, które pozwala dziecku uczyć się na własnych błędach. Dziecko poszukując rozwiązania popełnia błędy, testując rozwiązanie – odnajduje je i koryguje – dzięki temu uczy się doświadczając i sam buduje swoją wiedzę w sposób harmonijny – krok po kroku.
Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie uatrakcyjnienia zajęć i aktywizacji uczniów Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Instytutem Innowacyjnej Edukacji WSH i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Humanitas stworzyła wyjątkową Matę Edukacyjną Humanitas możliwą do wykorzystania w edukacji matematycznej, przyrodniczej, polonistycznej, społecznej czy informatycznej. Mata Edukacyjna Humanitas pozwala na dostarczenie uczniom wiadomości objętych podstawą programową, rozwijanie zarówno samodzielności, jak i umiejętności społecznych, pracy w grupie, itp., czy rozwijanie myślenia komputacyjnego, myślenia logicznego, co potwierdza mgr Beata Rutkowska – współtwórca tego wyjątkowego produktu, a także doradca metodyczny i specjalista w zakresie pracy z matą edukacyjną:

Nowoczesny nauczyciel – poszukujący kreatywnych narzędzi i innowacyjnych metod pracy z uczniami, dzięki macie edukacyjnej ma możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności uczniów z wszystkich obszarów edukacji – zarówno z wykorzystaniem opracowanych przez specjalistów ćwiczeń (dostarczanych razem z matą oraz prezentowanych podczas warsztatów dla nauczycieli), jak i samodzielnego tworzenia praktycznie nieograniczonej ilości własnych zadań – dopasowanych do konkretnych sytuacji dydaktycznych i potrzeb uczniów. Uczący i jego podopieczni dzięki pracy z matą mogą wykazać się też kreatywnością, innowacyjnością i przedsiębiorczością. Mata pozwala na aktywną naukę. Dlatego, moim zdaniem tak wszechstronna pomoc dydaktyczna powinna być wykorzystywana w każdej placówce edukacyjnej” – B. Rutkowska.

Już niebawem ten unikatowy produkt trafi do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Humanitas.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.humanitas.edu.pl.

Autor wpisu: Magdalena Sobas