Site Loader

Czy szkoła musi zapewnić opiekę dla uczniów, którzy nie biorą udziału w rekolekcjach wielkopostnych?

Katolicki okres wielkiego postu łączy się z organizowaniem przez parafie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów. Uczniowie, którzy biorą udział w lekcjach religii ma mocy § 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach uprawnieni są do zwolnienia z zajęć szkolnych na okres rekolekcji. Szkoła jednak nie jest jednocześnie zwalniana z wykonywania swoich zadań, a w szczególności z funkcji wychowawczej czy opiekuńczej, a zatem odpowiada między innymi za bezpieczeństwo uczniów. Mimo tego, że dyrektor placówki jest uprawniony do wystąpienia do nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki podczas rekolekcji powinien on szanować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w artykule: „MEN o organizacji rekolekcji wielkopostnych”.

Autor wpisu: Magdalena Sobas