Site Loader

Czy późniejsze rozpoczynanie zajęć przynosi lepsze efekty dydaktyczne?

Chronobiolodzy (naukowcy zajmujący się biologicznymi mechanizmami rytmu dobowego) podkreślają, że późne godziny zasypiania nastolatków uwarunkowane są kwestiami biologicznymi, które wpływają na opóźnienie rytmu dobowego. W związku z powyższym stoją na stanowisku, że zajęcia w szkołach powinny rozpoczynać się nieco później. Rozpoczynanie zajęć we wczesnych godzinach porannych sprawia, że duża część młodzieży musi wstać godzinę czy nawet dwie wcześniej w wyniku czego, nie przesypiają zalecanych 8 godzin dziennie. Jak wynika z badań amerykańskich naukowców wydłużenie czasu snu nastolatków o 34 minuty skutkowało poprawą wyników w nauce średnio o 4,5%. Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać w artykule M. Roleckiego „Nastolatki: leniwe czy niewyspane?”, Polityka, 19.12.2018 r.

Autor wpisu: Magdalena Sobas