Site Loader

Czy mowa nienawiści dotyka również uczniów?

Mowa nienawiści (ang. hate speech) polega na negatywnych, emocjonalnych wypowiedziach, które powstają ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do określonej grupy, czy posiadane przez dany podmiot cech, które nie są przez resztę społeczeństwa powszechnie akceptowane. Działania te szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm. Uderzają bezpośrednio w godność człowieka, jego poczucie bezpieczeństwa czy dobra osobiste. Z mową nienawiści możemy się spotkać w mediach, Internecie, przestrzeni publicznej czy wśród bliskich znajomych. Współczesna technologia, a przede wszystkim powszechny dostęp do Internetu daje człowiekowi prawie nieograniczone możliwości, ale może również stanowić poważne zagrożenie dla młodego, wrażliwego człowieka. Młodzież często wzoruje się na postaciach występujących w przestrzeni mediów społecznościowych, jak chociażby na Facebooku, Instagramie, czy youtubie, które nie zawsze prezentują postawę godną naśladowania. Mowa nienawiści przenika również do społeczności szkolnej, gdzie dzieci i młodzież padają ofiarą obraźliwych zachowań między innymi swoich rówieśników ze względu na niższy status materialny, słabsze wyniki w nauce (lub nawet wprost przeciwnie), czy nawet różnego rodzaju odmienności. na ten temat możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej Humanity Action in Poland oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas zaprasza również na szkolenia z zakresu mowy nienawiści (z ramowym programem szkolenia możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTA – SZKOLENIA).

Autor wpisu: Magdalena Sobas