Site Loader

Czy współczesne dzieci cierpią na fonoholizm?

W ostatnim czasie na jednym z portali społecznościowych pojawiła się informacja, że przeprowadzono eksperyment, którego celem było sprawdzenie, czy współczesne dzieci i młodzież szukają źródeł rozrywki na zewnątrz, a tym samym nie są w stanie zajmować się sobą i nie znają swojego świata wewnętrznego? Przedsięwzięcie polegało na tym, że dzieciom i młodzieży wieku 12-18 lat zaproponowano dobrowolne spędzenie 8 godzin w odosobnieniu. Nikt nie mógł w tym czasie korzystać z urządzeń elektronicznych (np.: telefonu komórkowe, tabletu, komputera, radia, telewizora itp.). Grupa badawcza była również odłączona od Internetu. Dzieci i młodzież mogły podejmować cały szereg innych czynności, a mianowicie: pisać, czytać, grać na instrumentach, rysować czy nawet spacerować. Jak się okazuje dla grupy badawczej eksperyment ten nie był wcale łatwy. Z 68 uczestników, tylko 3 osoby dotrwały do końca – jedna dziewczynka i dwóch chłopców. 3 osoby miały myśli samobójcze, 5 osób doświadczyło ataku paniki, u 27 osób wystąpiły objawy wegetatywne zaburzeń lękowych: mdłości, nadmierne pocenie, drżenie, zawroty głowy, uderzenia gorąca, bóle brzucha, wrażenie ruszania się włosów na głowie i inne. Praktycznie każdy uczestnik doświadczył uczucia lęku i niepokoju. Każdy uczestnik próbował zasnąć, ale nikt nie był w stanie spać, wszyscy mieli myśli obsesyjno-kompulsywne. Gdy tylko badanie się zakończyło, 14 osób zalogowało się w sieciach społecznościowych, 20 osób zadzwoniło z komórki do przyjaciół, 3 osoby zadzwoniły do rodziców, 5 osób poszło do znajomych. Pozostali włączyli telewizor lub zajęli się grami komputerowymi. Prawie wszyscy i prawie natychmiast włączyli muzykę lub skorzystali ze słuchawek, a wszystkie lęki i inne objawy ustąpiły po zakończeniu eksperymentu. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na facebookowym fanpage’u „Po Pierwsze Ludzie”, a także u źródła (w języku rosyjskim). Informacje na temat podobnych badań znajdują się w artykule „Fonoholizm wśród polskiej młodzieży – wyniki badań” oraz w publikacji pt.: „Osobowościowe uwarunkowania korzystania z sieci społecznościowych wśród adolescentów” (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013-2014).

 

Autor wpisu: Magdalena Sobas