Site Loader

Czy zadaniem szkoły jest kształtowanie charakteru ucznia?

Rola współczesnego wychowawcy i nauczyciela niejednokrotnie sprowadza się do jest poznania dziecka, prowadzenia dialogu zarówno z nim, jak i z jego rodzicami. Jednakże podczas codziennego kontaktu z uczniem niezwykle ważne jest okazywanie mu szacunku, między innymi ze względu na to, że dziecko, jak podkreślał J. Korczak jest już człowiekiem, być może o jeszcze nie w pełni ukształtowanej osobowości, ale już posiadające określone cechy i przysługujące mu prawa. Ideą szkoły XXI wieku powinien być model wychowania antyautorytarnego propagowany przez wspomnianego już J. Korczaka, polegający na stwarzaniu warunków, które pozwolą młodym ludziom odkrywać własne zainteresowania i możliwości, a także wpływać zgodnie z własnymi przekonaniami na środowisko, w którym żyją. Uczeń powinien kończyć poszczególne etapy edukacji jako podmiot, który odkrył swe możliwości i pragnienia, a także wie, czego oczekuje od życia w jego danym stadium. Rolą szkoły nie powinno być zatem kształtowanie osobowości młodego człowieka, ale otwieranie przed nim świata, przełamywanie jego wewnętrznych granic, wspieranie w realizacji marzeń zarówno tych „małych” jak i „większych”, a przede wszystkim poszerzanie horyzontów. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w artykule M. Mierzyńskiej „Szkoła powinna być kuźnią charakterów. Człowiek, który ją opuszcza, powinien być otwarty, ale też konsekwentny”, Newsweek, 16.09.2018 r.

Autor wpisu: Magdalena Sobas