Site Loader

Czy matematyki nie będzie na maturze?

Jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli w latach 2015 – 2017 średnio co szósty uczeń nie zdał matury z matematyki. 42% uczniów w kontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych miała na świadectwach z matematyki ocenę dopuszczającą. NIK stoi na stanowisku, że źródłem problemów jest nieprawidłowy system nauczania, a główne problemy wynikają m.in. z tego, że uczniowie nie są kierowani do klas pod względem umiejętności i wiedzy, a tym samym nauczyciele nie dostosowują pracy na lekcji do umiejętności uczniów. Aż 57% uczniów zgłasza rodzicom problemy ze zrozumieniem matematyki, a 56% sygnalizuje, że tempo pracy na lekcji jest nieodpowiednie i nie nadążają ze zrozumieniem przekazywanych przez nauczyciela treści. Jednocześnie NIK zwróciło uwagę, że w 85% zbadanych szkół nauczyciele, nie skorzystali z możliwości opracowania własnych programów nauczania, mimo tego, że takie prawo im przysługuje (nauczyciele korzystali wyłącznie ze sposobu realizacji programu zaproponowanego przez wydawnictwa oświatowe w ich książkach). W odpowiedzi na badania NIK Ministerstwo Edukacji wskazało, że matematyka nie zniknie z katalogu obowiązkowych przedmiotów na maturze. Jednocześnie MEN podkreśliło, że z obiektywnych i renomowanych porównań międzynarodowych, poziom kształcenia matematycznego w polskich szkołach jest na dobrym poziomie, a tym samym nie istnieją obiektywne, naukowo zweryfikowane przesłanki do natychmiastowego wprowadzania programów naprawczych w zakresie nauczania matematyki. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor wpisu: Magdalena Sobas