Site Loader

Czy nauczyciel może nakazać uczniowi przepisać sto razy formułę: „Nie zapomnę zadania domowego”?

W jednej ze szkół nauczyciel w ramach obowiązku informowania rodziców o postępach w nauce ich dzieci, rozdawał uczniom kartki z ocenami z prośbą o ich przekazanie rodzicom do podpisu. W sytuacji, gdy dziecko następnego dnia nie przyniosło do szkoły podpisanej kartki, nauczyciel nakładał na nie karę w postaci zadania polegającego na przepisaniu sto razy określonego zdania. W sprawie interweniował Rzecznik Praw Dziecka, który wskazał, że takie zachowanie nauczyciela jest niezgodne z obowiązującym prawem, stanowi wyraz naruszenia praw ucznia, a ustawowy obowiązek informowania rodziców o wynikach w nauce ich dzieci spoczywa na szkole, nie zaś na dzieciach. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 (s. 271).

 

 

Autor wpisu: Magdalena Sobas