Site Loader

Czy uczeń pełnoletni może sam usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole?

Wielu pełnoletnich uczniów czuje żal w związku z tym, że szkoła nakłada na nich obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia w związku z nieobecnością podczas zajęć szkolnych, podpisanego przez rodzica. Mimo tego, że młody człowiek ukończył osiemnaście lat w szkole nie do końca może sam decydować o swej sytuacji. Mimo że, w placówkach oświatowych obowiązują postanowienia Prawa oświatowego (Dz. U. 2018, poz. 2245), a także Statutu szkoły, to wielokrotnie zapomina się o prawach przyznawanych każdemu człowiekowi na gruncie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019, poz. 18), zgodnie z którym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (art. 11). Konsekwencją uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych jest możliwość samodzielnego podejmowania decyzji przez pełnoletniego ucznia, które wcześniej należały do kompetencji przedstawicieli ustawowych. Uczeń, który ukończył osiemnasty rok życia nie musi zatem informować rodziców o wynikach swej nauki, ilości nieobecności podczas zajęć, a także może swobodnie dysponować przedmiotami będącymi jego własnością. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor wpisu: Magdalena Sobas