Site Loader

Czy dzieci są za bardzo obciążone „zadaniami domowymi”?

Na forach internetowych skupiających rodziców uczniów coraz częściej pojawiają się wątki dotyczące prac domowych. Nierzadko można przeczytać o „oświadczeniach woli w przedmiocie nie wyrażenia zgody na dysponowanie czasem wolnym dziecka przez szkołę”, co przekłada się na sprzeciw rodziców wobec zbyt dużej ilości zadawanych prac domowych. Problem jest o tyle złożony, że nie tylko może przyczyniać się d konfliktów na linii rodzice-szkoła, ale również budzi wątpliwości i kontrowersje w zakresie wytycznych MEN w zakresie zadań domowych i sytuacji nauczycieli, którzy muszą zrealizować podstawę programową i jednocześnie sprostać oczekiwaniom rodziców.
Problem ten został dostrzeżony również przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który w tej sprawie wystąpił do MEN. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor wpisu: Magdalena Sobas