Site Loader

Jak w praktyce wygląda system awansu zawodowego nauczyciela?

W grudniu 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z wyników kontroli w zakresie systemu awansu zawodowego nauczycieli. System ten obowiązuje od 2000 roku, a jego ideą był wzrost prestiżu zawodu nauczyciela przy jednoczesnej poprawie sytuacji materialnej. NIK zaakcentowała, że w latach 2015–2017 system awansu zawodowego nauczycieli korzystnie wpływał na jakość procesu nauczania i rozwój zawodowy nauczycieli, pozytywnie oceniła również prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej działania monitorujące funkcjonowanie systemu oraz zapoczątkowane działania legislacyjne, których efektem była zmiana przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania systemu awansu zawodowego od 1 września 2018 roku. Mimo ogólnej dobrej oceny NIK wskazała również na przypadki nieprawidłowości w zakresie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego, organizacji staży na stopnie awansu w szkołach, czy wpływu awansu zawodowego nauczycieli na działalność szkoły. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli.

Autor wpisu: Magdalena Sobas