Site Loader

Czy nauczyciel może podać przedszkolakowi/uczniowi lek?

Częstym pytaniem nurtującym nauczycieli jest kwestia podawania dzieciom leków, w szczególności jeżeli dziecko cierpi na chorobę przewlekłą. Nauczyciele niejednokrotnie obawiają się podać dziecku lek, nawet w sytuacji, gdy zostają do tego upoważnieni przez rodziców. Jak się okazuje, nie istnieją przepisy prawa, które nakładałyby na nauczycieli obowiązek podania określonego specyfiku, czy nawet podjęcie innych czynności względem dziecka przewlekle chorego. W każdej szkole powinien być zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarkę, dopiero w przypadku jej nieobecności obowiązek podania leku powinien spoczywać na odpowiednio przeszkolonym w tym zakresie nauczycielu, który dodatkowo wyraził zgodę na dokonywanie ww. czynności. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia „Uczeń przewlekle chory w szkole”, Stanowisku Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu, a także w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia z 2018 roku.

Autor wpisu: Magdalena Sobas