Site Loader

Rzecznik Praw Dziecka rozwiąże spór pomiędzy nauczycielami i MEN?

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak rozpoczął działania zmierzające do podjęcia mediacji pomiędzy nauczycielami a MEN. Podkreślił, że najważniejsze są dzieci, ich dobro i podstawowe prawa, jak prawo do edukacji czy wychowania, które nie mogą zostać w żaden sposób zagrożone sytuacją na linii nauczyciele – Rząd. Rzecznik zaprosił nauczycieli, związkowców, samorządowców, przedstawicieli ministerstw finansów oraz edukacji narodowej, a także rodziców na spotkanie mediacyjne, które odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Dziecka  24 stycznia 2019 r. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Autor wpisu: Magdalena Sobas