Site Loader

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED CYBERPRZEMOCĄ W SZKOLE?

Rzecznik Praw Dziecka minionej kadencji Marek Michalak w grudniu 2018 roku zwrócił się w wystąpieniu generalnym do Minister Edukacji Anny Zalewskiej w sprawie wzrastającego poziomu zagrożeń czyhających na dzieci w cyberprzestrzeni. RPD podkreślił, że obecnie przemoc rówieśnicza dokonywana za pomocą środków masowego przekazu, jakim niewątpliwie jest Internet stanowi jeden z trudniejszych problemów, z jakimi niejednokrotnie borykają się uczniowie. Wskazał na istotną rolę przeciwdziałania cyberprzemocy. Jednakże należy pamiętać, że zjawisko to jest często silnie związane z dyskryminacją, brakiem tolerancji czy akceptacji odmienności w jakiejkolwiek płaszczyźnie. Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka.

Ze swej strony zapraszamy również do udziału w szkoleniach dotyczących cyberprzemocy czy dyskryminacji, które oferuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas – Link do oferty

Autor wpisu: Rafał Kołacz