Site Loader

CZY NAUCZYCIEL MA PRAWO ODEBRAĆ UCZNIOWI TELEFON KOMÓRKOWY?

Wielu nauczycieli w swej codziennej pracy boryka się z „problemem” korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Niejednokrotnie nauczyciele podkreślają, że urządzenia te rozpraszają uczniów, sprawiają, że nie uczestniczą oni aktywnie w zajęciach, czy nawet w ogóle nie są nimi zainteresowani. Jak jednak kwestię tę rzostrzyga prawo? Otóż, jak Status szkoły jako akt wewnętrzny niejednokrotnie zawiera postanowienia zabraniające uczniom korzystania z urządzeń elektronicznych podczas lekcji. Należy jednak pamiętać, że po stronie Szkoły nie leży jakiekolwiek uprawnienie umożliwiające odebranie uczniowi jego własności, w szczególności jeżeli ma to miejsce po zajęciach, a właścicielem przedmiotu jest uczeń pełnoletni. Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Autor wpisu: Rafał Kołacz