Site Loader

W dniu 21 listopada br. w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbędzie się kolejna już konferencja z cyklu DYREKTOR LIDEREM pt.

Zarządzanie kadrą nauczycielską w kryzysie i po kryzysie

na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Kryzysem w szkole nie jest wyłącznie poważny wypadek, czy informacja o podłożeniu bomby. Jest nim każda gwałtowna zmiana – zarówno w szkole, jak i w otoczeniu, w którym szkoła funkcjonuje. „Każdy zbieg zdarzeń, okoliczności czy zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania szkoły może stanowić sytuację kryzysową, powodującą ogromne napięcie.”[1] Ponieważ jedynym stałym elementem w życiu jest zmiana – w szkole o kryzys bardzo łatwo. Wie to każdy dyrektor placówki edukacyjnej – w ostatnich miesiącach szczególnie dotkliwie to odczuł.

W sytuacji kryzysowej narastają konflikty, szczególnie uwypuklają się wszelkie obawy, różnice w poglądach, charakterach, relacjach, czy po prostu wzajemnej komunikacji. Poczucie własnej wartości zostaje boleśnie nadszarpnięte, narasta frustracja i rozgoryczenie.
W trakcie tej konferencji, uwagę dyrektorów chcemy skupić nie na uczniach a właśnie na zespołach nauczycielskich, którymi zarządzają. Spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje model zarządzania, pozwalający dyrektorom szkoły na stworzenie warunków gwarantujących dobrą atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa, docenienia, otwartości, wzajemny szacunek i tolerancję dla odmienności.

Po wszelkie szczegóły związane z konferencją, w tym formularz zgłoszenia, zapraszamy Państwa na stronę WSH
Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 18.11.2019 r.

RAZ JESZCZE SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zespół ODN Humanitas

Autor wpisu: Rafał Kołacz