Site Loader

Czy warto zapisać się na bezpłatne Seminaria w ramach Forum Twórczych Nauczycieli?

Odpowiedź na to to pytanie może być tylko jedna: OCZYWIŚCIE, ŻE WARTO!

Celem Forum Twórczych Nauczycieli jest promowanie wśród nauczycieli idei kształcenia nawiązujących do najnowszych badań i teorii naukowych w zakresie nauk kognitywnych, w tym teorii konstruktywistycznej, której implementacja do dydaktyki szkolnej została uznana współcześnie za najbardziej uzasadnioną.

Działania realizowane w ramach Forum mają przyczynić się do podnoszenia świadomości informatycznej nauczycieli, mającej kluczowe znaczenie dla jakości podejmowanych przez nich działań zawodowych dla społeczeństwa informacyjnego. Jego najważniejszym celem jest popularyzacja współczesnych, adekwatnych do wymagań cyfrowej rzeczywistości,  rozwiązań organizacyjnych i metodycznych kształcenia i w ten sposób wspieranie  nauczycieli w ich pracy na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży.

Wykłady i warsztaty będą prowadzone metodami aktywizującymi (interaktywny wykład problemowy, metoda WebQuest, e-portfolio, case study, e-learning, grywalizacja i inne). Zapewni to uczestników bezpośredni kontakt z metodami zalecanymi do stosowania we współczesnej dydaktyce, jednocześnie będą mieli możliwość z pełną empatią, wynikającą m.in. z własnych przeżyć, implementować je w swoich działaniach zawodowych w trakcie projektowania sytuacji edukacyjnych dla swoich uczniów

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM ODBĘDZIE SIĘ JUŻ 21 MAJA 2019 ROKU –

Aktywny nauczyciel – aktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie chcieli się uczyć” (godz. 15:30 – 18:00).

Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej Forum Twórczych Nauczycieli, a także do rejestracji uczestnictwa za pomocą FORMULARZA REJESTRACJI.

Zapisy trwają do 20 maja 2019 r.

 

Termin kolejnego spotkania:

11.06.2019 roku –  „Problem based learning – metoda projektu w szkole” (godz. 15.30 – 18.00)

Forum Twórczych Nauczycieli – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Autor wpisu: Magdalena Sobas