POZIOM I

Cel szkolenia: Głównym celem jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego prowadzenia treningów umiejętności społecznych dla dorosłych. Szkolenie ma na celu dostarczenie trenerom narzędzi, technik i wiedzy potrzebnych do skutecznego wspierania uczestników w rozwoju kompetencji społecznych, co przyczyni się do poprawy jakości ich życia osobistego i zawodowego.

Efekty i korzyści: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość:

 1. Zrozumienia znaczenia umiejętności społecznych w życiu dorosłych.
 2. Posiadania narzędzi do projektowania i prowadzenia skutecznych treningów umiejętności społecznych.
 3. Nabycia umiejętności diagnozowania i dostosowywania treningów do potrzeb uczestników.
 4. Doskonalenia własnych umiejętności trenerskich, w tym komunikacji, zarządzania grupą i rozwiązywania konfliktów.
 5. Wypracowania strategii motywowania uczestników do aktywnego udziału w treningu.

Korzyścią z ukończenia tego szkolenia jest możliwość rozwoju kariery jako trener umiejętności społecznych oraz pomoc osobom dorosłym w poprawie jakości ich relacji społecznych i osiągnięciu sukcesu w życiu.

Dzień 1: Przygotowanie do prowadzenia treningu umiejętności społecznych

 1. Wprowadzenie do treningu umiejętności społecznych dla dorosłych.
  • Rola trenera w rozwoju umiejętności społecznych.
  • Kluczowe cechy skutecznego trenera w tym zakresie.
 2. Planowanie treningu umiejętności społecznych.
  • Tworzenie celów i programu treningu.
  • Dobieranie odpowiednich narzędzi i technik.
 3. Diagnoza i dostosowanie treningu do potrzeb uczestników.
  • Rozpoznawanie indywidualnych trudności i umiejętności uczestników.
  • Dostosowywanie treningu do różnych grup i poziomów zaawansowania.

Dzień 2: Prowadzenie skutecznego treningu umiejętności społecznych

 1. Skuteczne prowadzenie sesji treningowych.
  • Techniki prowadzenia sesji.
  • Utrzymywanie uwagi uczestników i zarządzanie czasem.
 2. Ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne.
  • Praktyczne ćwiczenia i scenariusze.
  • Case studies i symulacje sytuacji społecznych.
 3. Rozwiązywanie problemów i konfliktów podczas treningu.
  • Strategie rozwiązywania trudności podczas sesji treningowych.
  • Praca z oporem i konfliktami w grupie.
 4. Monitorowanie postępów uczestników.
  • Narzędzia oceny i feedback.
  • Mierzenie efektywności treningu.
 5. Samoocena jako trenera umiejętności społecznych.
  • Rozwijanie własnych umiejętności motywowania uczestników.
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych trenera.

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zostać profesjonalnymi trenerami umiejętności społecznych dla dorosłych oraz tych, którzy już prowadzą treningi w innych dziedzinach i pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie umiejętności społecznych. Adresatami mogą być:

 • Trenerzy i coachowie.
 • Psycholodzy, doradcy zawodowi i terapeuci.
 • Kierownicy zespołów i menedżerowie.
 • Pracownicy HR i szkoleniowcy.
 • Osoby pracujące w edukacji i rozwoju osobistym.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • Ewa Bensz-Smagała – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta. Absolwentka kierunku Psychologia, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym katedry Psychologii, pracuje również jako trener i terapeuta. Absolwentka Szkoły Trenerów Grupy TROP. Realizuje projekty szkoleniowe z zakresu neurodydaktyki, myślenia wizualnego i treningu umiejętności społecznych. Obecnie realizuje ścieżkę specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Większość pracy zawodowej poświęca dzieciom, stara się szczególnie pomagać i rozwijać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi diagnozę dzieci ze spektrum autyzmu ADOS-2 oraz diagnozę funkcjonalną PEP-3-PL. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, pomagając w codziennej nauce i treningu zdolności poznawczych.
 • Bożena Przypaśniak – pedagog, trener

 

PROCES REJESTRACJI:
1.Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń otwartych organizowanych przez ODN Humanitas w Sosnowcu TUTAJ
2.Wypełnij formularz zgłoszenia i dokonaj wpłaty zaliczki
3.Po zebraniu minimalnej liczby osób chętnych do udziału w szkoleniu, otrzymasz maila potwierdzającego realizację szkolenia.

Uczestnicy szkolenia, którzy są nauczycielami otrzymają Zaświadczenie ODN Humanitas wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – §23 ust. 2 (Dz. U. poz. 1045)*

Pozostali uczestnicy otrzymają Zaświadczenie uczestnictwa Akademii Humanitas

Koszt jednego szkolenia:
Odpłatność standardowa za udział w szkoleniu: 369zł/osobę
Odpłatność dla studentów i absolwentów AH oraz nauczycieli szkół Sieci Współpracy Edukacyjnej: 299zł/osobę
Zaliczka w wysokości: 100zł płatna na konto ODN Humanitas 90 1050 1360 1000 0090 8194 3848

UWAGA: Decyduje kolejność wpłaty

DOPISZ SIĘ NA LISTĘ REZERWOWĄDaily Outfits YouTube Intro

SPRAWDŹ PROGRAM KOLEJNYCH SZKOLEŃ:

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży – warsztat praktyczny

Szkolenie: Trener TUS – Warsztat Metodyczny