CEL SZKOLENIA:

• Nabycie wiedzy na temat aktów prawnych obowiązujących w pracy nauczyciela
• Nabycie umiejętności planowania pracy w oparciu o podstawę programową
• Poznanie podstawowej dokumentacji obowiązującej nauczyciela
• Zapoznanie z zasadami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu umożliwi nauczycielom na początku ścieżki zawodowej zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi, dokumentacją, obowiązkami nauczyciela. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące pierwszych kroków stawianych na nowej ścieżce rozwoju.

Daily Outfits YouTube Intro