OCENA PRACY NAUCZYCIELA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

 CEL SZKOLENIA:

 • poznanie obowiązujących przepisów w zakresie oceny pracy nauczyciela;
 • przybliżenie pojęć związanych z oceną pracy nauczyciela;
 • poznanie zakresu zadań i obowiązków nauczyciela;
 • omówienie kryteriów oceny;
 • omówienie elementów karty oceny pracy nauczyciela;
 • przedstawienie procedur odwołania od otrzymanej oceny
 • ćwiczenia praktyczne związane z opracowaniem przykładowej oceny pracy*

* Szkolenie zostanie dostosowane do potrzeb zamawiającego (szczegółowe zagadnienia zostaną przygotowane po poznaniu potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia).

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać podstawowe pojęcia związane oceną pracy nauczyciela,  jak również zdobyć praktyczne umiejętności posługiwania się przepisami prawa. Nauczyciele poznają najnowsze zasady dokonywania oceny pracy. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, kto może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny oraz jak często taka ocena powinna być dokonana. Uczestniczy zdobędą praktyczna wiedzę na temat szczegółowych kryteriów oceny  oraz poznają zasady i terminy odwołania się otrzymanej oceny.

 

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Ocena pracy nauczyciela w świetle najnowszych przepisów
 • Kryteria oceny
 • Karta oceny pracy nauczyciela
 • Odwołanie od otrzymanej oceny
 • Ćwiczenia w zakresie opracowania przykładowej oceny

 

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywnymi, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników