ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELA 

CEL SZKOLENIA:

 • poznanie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • przybliżenie pojęć związanych z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela (cywilna, karna);
 • wskazanie różnic pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a porządkową;
 • omówienie zadań i obowiązków nauczyciela wynikających z ustawy Karta Nauczyciela ;
 • przedstawienie zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • przybliżenie zadań rzecznika dyscyplinarnego;
 • konsekwencje kar dyscyplinarnych; *

* Szkolenie zostanie dostosowane do potrzeb zamawiającego (szczegółowe zagadnienia zostaną przygotowane po poznaniu potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia).

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać podstawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Uczestnicy dowiedzą się kiedy nauczyciel odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie godności zawodu. Zdobędą wiedzę na temat zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, jaka jest różnica pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a porządkową.  Uczestniczy zdobędą  wiedzę na temat konsekwencji kar dyscyplinarnych.

 

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna a porządkowa nauczyciela
 • Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • Zadania i powinności nauczyciela związane z pełnieniem określonych funkcji
 • Postępowanie dyscyplinarne oraz zadania rzecznika dyscyplinarnego
 • Kary dyscyplinarne
 • Konsekwencje kar dyscyplinarnych

 

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywnymi, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników