AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

CEL SZKOLENIA:

 • poznanie obowiązujących przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • przybliżenie podstawowych pojęć związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 • poznanie zakresu obowiązków i powinności nauczyciela w okresie stażu;
 • nabycie umiejętności opracowania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania;
 • wykorzystanie zapisów prawa oświatowego do prawidłowej realizacji stażu;
 • zdobycie wiedzy na temat sposobu dokumentowania przebiegu stażu;
 • ćwiczenia praktyczne związane z postępowaniem kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym oraz prezentacją dorobku zawodowego *

* Szkolenie zostanie dostosowane do potrzeb zamawiającego (szczegółowe zagadnienia zostaną przygotowane po poznaniu potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia).

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać podstawowe pojęcia związane z awansem zawodowym nauczycieli,  jak również zdobyć praktyczne umiejętności posługiwania się przepisami prawa. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, jak  opracować plan rozwoju zawodowego z uwzględnieniem powinności nauczyciela oraz sprawozdanie. Uczestniczy zdobędą praktyczna wiedzę na temat dokumentowania przebiegu stażu oraz wnioskowania do odpowiedniego organu o przeprowadzenie  postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

 

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Przepisy prawa związane z awansem zawodowym nauczycieli
 • Podstawowe pojęcia związane z awansem zawodowym
 • Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie
 • Dokumentowanie realizowanych działań w okresie stażu
 • Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne, w tym prezentacja dorobku zawodowego

 

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywnymi, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników