WYCIECZKI SZKOLNE – PODSTAWY PRAWNE

CEL SZKOLENIA:

 • poznanie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji wycieczek szkolnych;
 • przybliżenie pojęć związanych z organizowaniem wycieczek;
 • poznanie zasad organizowania wycieczki krajowej i zagranicznej;
 • poznanie zakresu zadań i obowiązków kierownika oraz opiekunów;
 • nabycie umiejętności opracowania dokumentacji dotyczącej organizacji wycieczki szkolnej;
 • zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wycieczek;
 • ćwiczenia praktyczne związane z przygotowanie odpowiedniej dokumentacji *

* Szkolenie zostanie dostosowane do potrzeb zamawiającego (szczegółowe zagadnienia zostaną przygotowane po poznaniu potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia).

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać podstawowe pojęcia związane z organizacją wycieczek szkolnych,  jak również korzystania z odpowiednich przepisów . Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, czy różni się wyjście od wycieczki oraz jak  przygotować stosowną dokumentację. Poznają zakres zadań i odpowiedzialności kierownika i opiekuna. Uczestniczy zdobędą praktyczna wiedzę na temat sposobu opracowania dokumentacji przed i po wycieczce oraz zasad zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek.

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Wyjście a wycieczka
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją wycieczki
 • Zakres zadań i odpowiedzialności kierownika i opiekunów
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach
 • Ćwiczenia w zakresie przygotowania dokumentacji wycieczki szkolnej

 

METODY PRACY:

Szkolenie realizowane jest metodami aktywnymi, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników