Profilaktyka systemowa – kształtowanie czynników i warunków ochronnych w szkole

CEL SZKOLENIA:

 • Pogłębianie wiedzy w zakresie systemowych mechanizmów funkcjonowania człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności systemowego rozumienia procesów społecznych i rodzinnych.
 • Modelowanie umiejętności interpretowania zjawisk i procesów w kontekście ryzyka i ochrony rozwoju dziecka.
 • Rozwijanie umiejętności organizowania strategii profilaktycznych w koncepcji systemowej.
 • Poznanie różnych modeli profilaktyki systemowej.
 • Doświadczenie procesów projektowania i ewaluowania mechanizmów profilaktyki systemowej.

 

EFEKTY SZKOLENIA:

Spodziewanym rezultatem szkolenia jest poszerzenie kompetencji projektowania i oddziaływań profilaktycznych o metodykę koncepcji profilaktyki systemowej. Uczestnicy szkolenia poprzez osobiste doświadczenie tej metody mogą ocenić jej efektywność i przydatność w pracy pedagoga.

 

W PROGRAMIE SZKOLENIA:

 • Systemowe rozumienie funkcjonowania człowieka.
 • Dynamika systemowa jako czynnik modelujący tożsamość systemową.
 • Konstelacja czynników ryzyka i ochronnych jako determinant rozwoju systemu i jego elementów.
 • Zjawisko rezilencji w systemach dysfunkcyjnych.
 • Modelowanie procesów rozwoju w oparciu o zasoby systemowe.
 • Projektowanie i ewaluacja strategii systemowej profilaktyki,
 • Pozycje i warunki efektywnego stymulowania systemu.

 

METODY PRACY:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu metodycznego umożliwiającego doświadczenie własnych zasobów i ograniczeń w organizowaniu i realizowaniu oddziaływań profilaktycznych.

Powrót