Site Loader

Szkolenia otwarte

 

„Transpłciowy i niebinarny uczeń w szkole – jak postępować”

Termin: 07.03.2023
Forma: online
Czas trwania: 3 h dydaktycznych
Godziny: 16.30 -18.45

 

Formularz zgłoszenia TUTAJ 

Program szkolenia dostępny TUTAJ

 

Odpłatność standardowa za udział w szkoleniu: 140 zł/osobę
Odpłatność dla studentów i absolwentów WSH, nauczycieli szkół Sieci Współpracy Edukacyjnej oraz Uczestników szkolenia online 14.11.2022lub 25.01.2023: 112 zł/osobę
Uwaga – szkolenie uruchamiamy po zebraniu min. 15-osobowej grupy chętnych
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.03.2023

 

PROCES REJESTRACJI

1.Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń otwartych organizowanych przez ODN Humanitas w Sosnowcu TUTAJ

2.Wypełnij formularz zgłoszenia

3.Zaczekaj na wiadomość e-mail od ODN Humanitas

4.Odpłatność za udział w szkoleniu ureguluj zgodnie z informacjami podanymi w mailu jw.

5.Po zebraniu minimalnej liczby osób chętnych do udziału w szkoleniu, otrzymasz maila potwierdzającego realizację szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie ODN Humanitas wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – §23 ust. 2 (Dz. U. poz. 1045).

 

 

„Trening umiejętności społecznych – warsztat praktyczny”

Termin: 12.04.2023 i 19.04.2023
Forma: stacjonarnie – siedziba Uczelni WSH w Sosnowcu
Czas trwania: 2 dni łącznie 10 h dydaktycznych
Godziny: 16.00 -20.00

 

Formularz zgłoszenia TUTAJ

Program szkolenia dostępny TUTAJ

 

Odpłatność standardowa za udział w szkoleniu: 380 zł/osobę
Odpłatność dla studentów i absolwentów WSH oraz nauczycieli szkół Sieci Współpracy Edukacyjnej: 304 zł/osobę
Uwaga – szkolenie uruchamiamy po zebraniu min. 15-osobowej grupy chętnych
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.04.2023

 

PROCES REJESTRACJI

1.Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń otwartych organizowanych przez ODN Humanitas w Sosnowcu TUTAJ 

2.Wypełnij formularz zgłoszenia

3.Zaczekaj na wiadomość e-mail od ODN Humanitas

4.Odpłatność za udział w szkoleniu ureguluj zgodnie z informacjami podanymi w mailu jw.

5.Po zebraniu minimalnej liczby osób chętnych do udziału w szkoleniu, otrzymasz maila potwierdzającego realizację szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie ODN Humanitas wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – §23 ust. 2 (Dz. U. poz. 1045)*

Autor wpisu: Rafał Kołacz