Site Loader

Jeszcze w październiku zapraszamy na szkolenia online realizowane we współpracy z Wydawnictem Komlogo

Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE
Szczegóły: OPIS szkolenia KOZE
Formularz rejestracyjny

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP
Szczegóły: OPIS szkolenia KORP
Formularz rejestracyjny

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
Szczegóły: OPIS szkolenia KOLD
Formularz rejestracyjny

KORP – PROGRAMY TERAPII
Szczegóły: OPIS szkolenia KORP PROGRAM TERAPEUTYCZNY
Formularz rejestracyjny

PROCES REJESTRACJI
1. Wypełnij formularz zgłoszenia online.
2. Zaczekaj na wiadomość e-mail od ODN Humanitas potwierdzającą zebranie grupy.
3. Odpłatność za udział w szkoleniu ureguluj na podstawie informacji podanych w mailu jw.
4. Po odnotowaniu Twojej wpłaty na koncie ODN otrzymasz informacje o logistyce szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie ODN Humanitas wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – §23 ust. 2 (Dz. U. poz. 1045)*

Autor wpisu: Rafał Kołacz