Site Loader

Czy wiesz, że po wakacjach odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Forum Twórczych Nauczycieli?

Już 24 września 2019 roku o godz. 15:30 rozpocznie się kolejne spotkanie organizowane w ramach Forum Twórczych Nauczycieli. Seminarium to będzie poświęcone zagadnieniom związanym z Blended learning’iem w edukacji szkolnej.

W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele spotkali się na Seminariach dwukrotnie. Pierwsze z nich poświęcone zostało problematyce aktywizacji uczniów i nauczycieli podczas zajęć szkolnych, z kolei podczas drugiego rozważano problematykę Based learning, jako metody projektu w szkole. W wiosennych spotkaniach udział wzięło ponad 100 nauczycieli!

Warto pamiętać o tym, że uczestnictwo w 5 z 7 Seminariów uprawnia do uzyskania Certyfikatu Twórczego Nauczyciela Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH.

 

Forum Twórczych Nauczycieli – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Autor wpisu: Magdalena Sobas