Site Loader

Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnych promocji*.

wSieci

ze zniżki mogą skorzystać rady pedagogiczne oraz nauczyciele zatrudnieni w szkołach należących do Sieci Współpracy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas. Wówczas uprawnieni są do zniżki w opłatach za uczestnictwo w szkoleniach ODN Humanitas sięgających do 30%.

SamiSwoi

ze zniżki mogą skorzystać absolwenci, słuchacze oraz studenci Wyższej Szkoły Humanitas. Wówczas uprawnieni są do 20% zniżki w opłatach za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez ODN Humanitas.

3za50%

ze zniżki mogą skorzystać placówki oświatowe w przypadku jednorazowego zakontraktowania dwóch szkoleń dla rady pedagogicznej jednej placówki. Wówczas na trzecie szkolenie przysługuje placówce zniżka w wys. 50%.

 

*)Powyższe promocje nie łączą się ze sobą

Autor wpisu: Rafał Kołacz