Site Loader

W dniu 21 listopada br. w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbędzie się kolejna już konferencja z cyklu DYREKTOR LIDEREM pt.

Zarządzanie kadrą nauczycielską w kryzysie i po kryzysie

na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Kryzysem w szkole nie jest wyłącznie poważny wypadek, czy informacja o podłożeniu bomby. Jest nim każda gwałtowna zmiana – zarówno w szkole, jak i w otoczeniu, w którym szkoła funkcjonuje. „Każdy zbieg zdarzeń, okoliczności czy zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania szkoły może stanowić sytuację kryzysową, powodującą ogromne napięcie.”[1] Ponieważ jedynym stałym elementem w życiu jest zmiana – w szkole o kryzys bardzo łatwo. Wie to każdy dyrektor placówki edukacyjnej – w ostatnich miesiącach szczególnie dotkliwie to odczuł.

W sytuacji kryzysowej narastają konflikty, szczególnie uwypuklają się wszelkie obawy, różnice w poglądach, charakterach, relacjach, czy po prostu wzajemnej komunikacji. Poczucie własnej wartości zostaje boleśnie nadszarpnięte, narasta frustracja i rozgoryczenie.
W trakcie tej konferencji, uwagę dyrektorów chcemy skupić nie na uczniach a właśnie na zespołach nauczycielskich, którymi zarządzają. Spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje model zarządzania, pozwalający dyrektorom szkoły na stworzenie warunków gwarantujących dobrą atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa, docenienia, otwartości, wzajemny szacunek i tolerancję dla odmienności.

Po wszelkie szczegóły związane z konferencją, w tym formularz zgłoszenia, zapraszamy Państwa na stronę WSH
Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 18.11.2019 r.

RAZ JESZCZE SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zespół ODN Humanitas

,,Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – chcę wiedzieć jak je zapewnić w mojej placówce’’

22 listopada 2018 r.

To dla ODN Humanitas pierwsza, a dla Działu Szkoleń WSH  – VIII konferencja z cyklu „Dyrektor Liderem”. Począwszy od listopada 2018, ODN Humanitas przejęła od WSH realizację tego cyklu konferencji – skierowanego przede wszystkim do dyrektorów placówek edukacyjnych oraz organów prowadzących w miastach i gminach woj. śląskiego i małopolskiego.

W dniu 22.11.2018 r. w konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, a wśród nich m.in. dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studenci pedagogiki i psychologii WSH.

Swoją obecnością na Konferencji zaszczycił nas Pan Zbigniew Byszewski – I Wiceprezydent Sosnowca, który skierował do obecnych na auli wiele ciepłych słów.
Konferencja została zaplanowana w formie czterech paneli dyskusyjnych. Do udziału w poszczególnych panelach zaproszeni zostali praktycy w dziedzinie autyzmu, diagnozowania, wczesnego wspomagania, terapii, nauczania uczniów ze spektrum w przedszkolu, szkole, placówce specjalnej, pracy z rodzicami i nauczycielami.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Synapsis .
Wydarzenie zostało objęte patronatami również przez Prezydentów miast: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, Będzina oraz Piekar Śląskich.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką cyklu konferencji „Dyrektor Liderem” dostępną na stronie internetowej Wyższej Szkoły Humanitas.

Autor wpisu: Rafał Kołacz